สอ.มก.เปิดงานยิ่งใหญ่ ‘ระบบบริการสหกรณ์  24  ชม.’
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.) เอาใจสมาชิกเปิดบริการสหกรณ์  24  ชม.และระบบบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์  โดยได้รับเกียรติจากนายเปรื่องบุญ  จักกะพาก รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2551  ณ  อาคารสอ.มก  36  ปี 


ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร  รองประธานฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวในฐานะประธานกรรมการแผนและการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ว่า สหกรณ์จัดงานเปิดตัวระบบบริการสหกรณ์  24  ชั่วโมง เพื่อให้สมาชิกตื่นตัวกับนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการแก่สมาชิก  ด้วยระบบบริการสหกรณ์ 24 ชม.  ซึ่งสหกรณ์ได้จัดบริการให้แก่สมาชิกเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย  และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการให้แก่สมาชิก อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

เธขย 


โดยในส่วนของสหกรณ์ได้เปิดบริการระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติผ่านหน้าจอสัมผัส (Kiosk) เพื่อให้สมาชิกได้สอบถามข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ 24 ชม. โดยใช้บัตรประจำตัวสมาชิก  ที่เป็นได้ทั้งบัตรประจำตัวสมาชิก  และบัตรเอทีเอ็ม เพื่อใช้ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารฯ  และบัญชีเงินฝากของสหกรณ์  อีกทั้งยังสามารถใช้สอบถามข้อมูลตนเองผ่านระบบหน้าจอสัมผัสได้อีกด้วย  นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังได้ติดตั้งเครื่องปรับสมุดคู่ฝากอัตโนมัติโดยได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบสมุดคู่ฝากเป็นแบบมีแถบแม่เหล็กสำหรับปรับสมุดคู่ฝากได้
ด้วยตนเอง ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร กล่าวอีกว่าสำหรับระบบบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิก  ไม่ว่าสมาชิกจะอยู่ที่ใดก็สามารถใช้โทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชม. เพียงแค่สมาชิกกดเบอร์โทรศัพท์ (02)942-8950-3 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน 2095-8 ก็สามารถรับฟังข้อมูลของตนเองได้ เช่น จำนวนหุ้น  เงินฝาก  เงินกู้  ข้อมูลการค้ำประกัน  และสวัสดิการที่ได้รับ  ซึ่งสามารถสร้างปรากฎการณ์การให้บริการที่ทันสมัย  สะดวก  และรวดเร็ว  ซึ่งสหกรณ์มุ่งหวังว่าจะทำให้สมาชิกประทับใจในบริการของสหกรณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

วิดีโอแนะนำระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมงกลับหน้าหลักเว็บไซต์ สอ.มก.